SHARE

“Gënjeshtari nuk do të besohet madje edhe kur e flet të vërtetën.”

“Lëndimet mund të falen, por jo të harrohen.”

“Secila i vërtetë i ka dy anë: është mirë të shikojmë tek të dyjat, para se ta angazhojmë vetën tonë tek ndonjëra.”

“Mirënjohja është shenjë e shpirtit fisnik.”

“Është e lehtë të jesh i guximshëm nga një distancë e largët.”

“Je i lumtur me fatin tënd; askush nuk mund të jetë i pari në çdo gjë.”

– Aesop