SHARE

“Fillo duke e bërë atë që është e nevojshme; pastaj bëje atë që është e mundur; dhe papritur do ta shohësh se je duke e bërë të pamundurën.”

“Një rreze e vetme dielli mjafton për ti larguar shumë hije.”

“Ne kurrë nuk duhet të dëshirojmë të jemi mbi të tjerët. Në vend të kësaj, ne duhet të jemi shërbyes të nënshtruar ndaj secilës qënie njerëzore.”

“Sepse ne marrim vetëm duke dhënë.”

– Francis of Assisi