SHARE

“Një njeri që privilegjet e tij i vlerëson më shumë se parimet e tij, shpejt i humb të dyjat.”

“Pesimizmi kurrë s’ka fituar asnjë betejë.”

“Planet nuk janë asgjë; planifikimi është gjithçka.”

“Vetëm besimi ynë individual në liri mund të na mbajë neve të lirë.”

“Vetëm forca mund të bashkëpunojë. Dobësia vetëm mund të lutet.”

“Bota lëvizë dhe idetë që njëherë kanë qenë të mira nuk janë gjithmonë të tilla.”

Dwight D. Eisenhower