SHARE

“Menaxhimi i mirë qëndron tek mësimi i njerëzve mesatarë për ti bërë punët e njerëzve superior.”

“Unë besoj se secila e drejtë përfshin edhe një përgjegjësi; secila mundësi edhe një obligim; secila posedin edhe një detyrë.”

“Nuk besoj që ekziston ndonjë kualitet më esencial për çdo lloj suksesi se sa këmbëngulja. Ajo tejkalon pothuajse gjithçka, madje edhe natyrën.”

“Unë gjithmonë kam tentuar që çdo fatkeqësi ta kthejë në një mundësi.”

“Një miqësi e themeluar mbi një biznes është gjithmonë më e mirë se sa një biznes i themeluar mbi një miqësi.”

– John D. Rockfeller