SHARE

“Bëji gjërat e vështira përderisa ato janë të lehta dhe bëji gjërat e mëdha përderisa ato janë të vogla. Një udhëtim prej qindra miljes duhesh të fillojë nga një hap i vetëm.”

“Asgjë nuk është me i butë ose më fleksibil se sa uji dhe prap asgjë nuk mund ti rezistojë atij.”

“Për t’i udhëhequr njerëzit, ec pas tyre.”

“Për shkak të dashurisë së madhe, dikush bëhet i guximshëm.”

“Ai që i njeh të tjerët është i mençur. Ai që e njeh veten është i ndriçuar.”

– Lao Tzu