SHARE

“Njeriu e bënë historinë dhe jo e kundërta. Në periudha kur s’ka lidership, shoqëria qëndron e qetë. Progresi ndodh kur të guximshmit, liderët e shkathët, e rrisin mundësin për ti ndryshuar gjërat për të mirë.”

“Shpërbilimi i vuajtjes është përvoja.”

“Në botë nuk ekziston asgjë e re përveç historisë të cilën ju nuk e dini.”

“Nëse nuk mund ti bindëni, hutojini ata.”

“Ata që dëshirojnë që qeveria ti rregullojë qështjet e mendjes dhe të shpirtit janë sikur njerëzit të cilët aq shumë kanë frikë nga vrajsa, aq që bëjnë vetërvrasje vetëm për ta shmangur atë.”

“Mënyra më e mirë për tu dhënë këshilla fëmijëve tuaj është ta zbuloni se çfarë duan ata dhe pastaj ti këshilloni ata për ta bërë atë.”

– Harry S. Truman