SHARE

“Madhështia e Amerikës nuk qëndron në të qenurit më e ndriçuar se kombet e tjera, por më shumë në aftësinë e saj për ti riparuar gabimet.”

“Demokracia dhe socializmi nuk kanë asgjë të përbashkët përveç një gjëje: barazisë, por me një dallim; përderisa demokracia e kërkon barazin në liri, socializmi lirin e kërkon në kontroll dhe robërim.”

“Liria nuk mund të vendoset pa parime morale dhe as parimet morale pa besim.”

“Kur e kaluara nuk e ndriçon më të ardhmen, shpirti ecën nëpër errësirë.”

“Ata që i përçmojn njerëzit kurrë nuk do ta njohin më të mirën e tyre e as të vetvetes.”

– Alexis de Tocqueville