SHARE

“Në më të mirën e tij, njeriu është më fisniku nga të gjitha kafshët. I ndarë nga ligji dhe drejtësia, ai bëhet më i keqi.”

“Qëllimi i të mençurit nuk është të sigurojë kënaqësi, por të shmang dhimbje.”

“Edukimi është stoli në prosperitet dhe një strehë në mjerim.”

“Forma më e keqe e pabarazisë është të tentosh ti bësh të pabarabarta gjërat e barabarta.”

“Askush nuk e dashuron atë që i frikësohet.”

– Aristoteli