SHARE

“Esenca e të qenurit njeri është mos kërkimi i së përkryerës.”

“Lumturia mund të ekzistojnë vetëm në pranim.”

“Nëse liria nënkupton diçka, ajo e nënkupton të drejtën për të u’a thënë njerëzve atë që ata nuk ka dëshirë ta dëgjojnë.”

“Njerëzit mund të jenë të lumtur vetëm kur nuk pretendojnë se objektivi i jetës është lumturia.”

“Një shaka e ndyrë është një lloj rebelimi mental.”

“Synimi i një shakaje nuk është ta degradojë qënien njerëzore, por të i’a rikujtojë atij se ai tashmë është i degraduar.”

– George Orwell