SHARE

“Shkenca është dija e organizuar. Mençuria është jeta e organizuar.”

“Në ligj, njeriu është fajtor nëse i shkel të drejtat e të tjerëve. Në moral ai është fajtor nëse vetëm mendon për ta bërë këtë.”

“Moraliteti nuk është doktrina se si ta bëjmë veten të lumtur, por se si ta bëjmë veten të denjë për lumturinë.”

“Lumturia nuk është një ideal i arsyes, por i imagjinatës.”

“Mosmirënjohja është esenca e paturpësisë.”

– Immanuel Kant