SHARE

“Dashuria është gjithçka, ajo jep gjithçka dhe ajo merr gjithçka.”

“Mos harro ta duash veten.”

“Lutja nuk e ndryshon Zotin, por atë që lutet.”

“Jeta nuk është një problem që duhet të zgjidhet, por një realitet që duhet të provohet.”

“Jeta jonë gjithmonë e shfaq rezultatin e mendimeve tona dominuese.”

“Kur tirani vdes, sundimi i tij përfundon. Kur dëshmori vdes, sundimi i tij fillon.”

“Ankthi është marramendja e lirisë.”

– Soren Kierkegaard