SHARE

“Për të dobëtin, çdo gjë shërben si pretekst.”

“Ekzistojnë të vërteta që nuk janë për çdo njeri dhe për çdo kohë.”

“Padrejtësia në fund e prodhon pavarësinë.”

“Perfeksioni arrihet ngadalë; ai ka nevojë për dorën e kohës.”

“Sasia e madhe e librave është duke na bërë injorantë.”

“Iluzioni është i pari nga të gjitha kënaqësitë.”

“Është e vështirë t’i lirosh budallenjtë nga zinxhirët për të cilët ata kanë respekt.”

– Voltaire