SHARE

“Pothuajse të gjithë njerëzit mund ta durojnë mjerimin, por nëse dëshironi ta testoni karakterin e një njeriu, jepini atij pushtet.”

“Asnjë njeri s’ka memoria aq kujtesë të mirë për të qënë një gënjeshtar i suksesshëm.”

“Ju nuk mund t’i ikni përgjegjësisë për të nesërmen duke e shmangur atë sot.”

“Gjërat mund të vijn për ata që presin, por vetëm gjërat e lëna nga ata që nxitojnë.”

“Kur bëjë mirë, ndihem mirë; kur bëjë keq, ndihem keq. Ky është religjioni im.”

– Abraham Lincoln