SHARE

“Për të thënë dikush ‘Unë të dua”, fillimisht duhet të jetë në gjendje të thotë ‘Unë’.

“Arritja e lumturisë është qëllimi i vetëm moral i jetës tuaj dhe lumturia e jo dhimbja ose vet-kënaqsia e marrë, është provë e integritetit tuaj moral, përderisa është provë dhe rezultat i besnikërisë suaj ndaj arritjes së vlerave tua.”

“Ekzistojnë gjithmonë dy anë të sëcilës qështje; njëra është e drejta dhe tjetra e gabuar. Ajo që është në mes është gjithmonë djalli.”

“Gjëja më e vështirë për ta shpjeguar është e dukshmja që shkëlqen, të cilën të gjithë kanë vendosur të mos e shohin.”

– Ayn Rand