SHARE

“Një hero është dikush që e kupton përgjegjësin që vjen me lirinë e tij.”

“Kujdesuni për të gjitha kujtimet e juaja, sepse ato nuk mund ti ri-jetoni më.”

“Për të jetuar jashtë ligjit, duhet të jesh i ndershëm.”

“Njerëzit rrallë e bëjnë atë që e besojnë. Ata e bëjnë atë që është e përshtatshme, pastaj pendohen.”

“Vetëm sepse ti i pëlqen gjërat e mia nuk do të thotë që unë të detyrohem ndonjë gjë.”

– Bob Dylan