SHARE

“Sekreti i lirisë qëndron në edukimin e njerëzve, përderisa sekreti i tiranisë është në mbajtjen e tyre injorantë.”

“Ateizmi është aristokratik; ndërsa ideja e një qënie të madhe që shikon mbi të shtypurit e pafajshëm dhe që e ndëshkon krimin triumfues është tërësisht popullore.”

“Ndëshkimi i shtypësve të njerëzimit është butësi. Falja e tyre është mizori.”

“Duhet të vdes mbreti, për të jetuar vendi.”

“Mund të thuhet se për ta dashur njerëzit drejtësinë dhe barazinë, nuk kanë nevojë për ndonjë përpjekje të madhe të virtytshme; mjafton që ata ta duan veten.”

– Maximilien de Robespierre