SHARE

“Mbaje dashurinë në zemër. Jeta pa dashurinë është sikur kopshti pa dritën e diellit, në të cilin të gjitha lulet janë të vdekura.”

“Unë mund ti rezistojë çdo gjëje përveç tundimit.”

“Misteri i vërtetë i botës është e dukshmja, jo e padukshmja.”

“Një njeri i shkëlqyer ska armiq dhe asnjë nga miqt e tij nuk e duan atë.”

“Një ëndërrimtar është dikush që mund ta gjejë rrugën vetëm përmes dritës së hënës, dhe ndëshkimi i tij është se ai e sheh agimin para të tjerëve.”

“Disa shkaktojnë lumturi kudo që shkojnë; të tjerët kurdo që shkojnë.”

– Oscar Wilde