SHARE

“Secili fëmijë duhet ta kundërshtoj babain e tij një ditë. Secili fëmijë duhet ta kundërshtojë nënën e tij një ditë. Në fakt, dita kur ju kundërshtoni, është dita kur filloni të bëheni të pjekur – kurrë më përpara.

Prandaj, vetëm fëmijët budallenjë kurrë nuk kundërshtojnë. Fëmijët inteligjent kundërshtojnë me vendosmëri; fëmijët inteligjent i gjejnë njëmijë e një mënyrë për ti kundërshtuar prindërit e tyre.”

“Shoqëria s’ka nevojë për inteligjencë; Shoqëria ka nevojë për njerëz budallenjë. Përse? Sepse budallenjtë janë të menagjueshëm.”

– Osho