SHARE

“Nëna e dashurisë është paqja. Ajo duhet të arrihet. Ajo duhet të meritohet.”

“Rreziku i së kaluarës ishte se njeriu bëhej skllav. Rreziku i së ardhmes është që njeriu mund të bëhet robot.”

“Marrdhënia nënë – fëmijë është paradoksale dhe, në një mënyrë, tragjike. Ajo e kërkon dashurinë më të fuqishme nga ana e nënës, përderisa kjo dashuri duhet ti ndihmojë fëmijës të rritet dhe të bëhet plotësisht i pavaruar nga ajo nënë.”

“Personat egoistë janë të paaftë për ti dashur të tjerët, por ata janë të paaftë për ta dashur edhe veten gjithashtu.”

– Erich Fromm