SHARE

“Njerëzit më të mirë e posedojnë ndjenjën për të bukurën, guximin për të marrë rreziqe, diciplinën për ta thënë të vërtetën, aftësinë për të sakrifikuar. Ironikisht, këto virtyte i bëjnë ata që lëndueshëm; ata shpesh janë të plagosur; ndonjëherë edhe të shkatërruar.”

“Ne jemi shumë më të fortë në vendet ku kemi qenë të thyer.”

“Bota e thyen secilin dhe pas kësaj, disa janë të fortë në copa të thyera. Por ata që nuk thyhen ajo i vret. Ajo e vret të mirin, të butin, të guximshmin, të gjithë pa dallim. Nëse nuk je njëri ndër këta mund të jesh i sigurt se do të vrasë edhe ty, vetëm se po ndonjë nxitim të veçantë.”

– Ernest Hemingway