SHARE

“Pushteti është i dyllojshëm. Njëri fitohet përmes frikës dhe tjetri përmes veprimeve të dashura. Pushteti i bazuar në dashuri është qindra herë më efektivë dhe më i përhershëm se sa ai që buron nga frika e ndëshkimit.”

“Në botë ekzistojnë njerëz aq të uritur, sa që zoti nuk mund tu shfaqet ndryshe përveç se në formën e bukës.”

“Stolia e vërtetë e gruas është karakteri i saj, dëlirësia e saj.”

– Mahatma Gandhi