SHARE

“Sa më e errët është nata, aq më të shndritshëm janë yjet;
Sa më i thellë është mjerimi, aq më afër është Zoti.”

“Dhe sa më shumë që pi, aq më shumë e ndjej atë. Prandaj edhe pi shumë. Unë tentoj të gjej simpati dhe ndjenja në pije… Unë pi në mënyrë që të mund të vuaj dyfish më shumë.”

“Zoti dhe djalli janë duke luftuar dhe fushëbeteja është zemra e njeriut.”

“Ti mund të jesh i sinqert dhe akoma të jesh budalla.

– Fyodor Dostoyevsky