SHARE

“Dy ditët më të rëndësishme në jetën tënde janë kur lind dhe ditën që zbulon pse linde”

– Mark Twain –