SHARE

“Unë nuk jam produkt i rrethanave të mia. Jam produkt i vendimeve të mia”.

– Stephen Covey –