SHARE

“Kur jam i dëshpëruar, e kujtoj së përgjatë gjithë historisë, rruga e dashurisë dhe së vërtetës gjithmonë ka fituar. Kanë ekzistuar tiranë dhe vrasës dhe për një kohë ata janë dukur të pa mposhtur, por në fund ata gjithmonë kanë rënë.”

“Urreje mëkatin, duaje mëkatarin.”

“E vërteta kurrë nuk e dëmton një kauzë të drejtë.”

“Forca nuk vjen nga kapaciteti fizik. Ajo vjen nga një vullnet i pathyeshë.”

“Ju nuk e dini se kush është i rëndësishëm për ju, deri sa ta humbisni atë.”

“Nuk ekziston asnjë shkollë e barabartë me një shtëpi të mirë, dhe asnjë mësues i barabartë me prindër të virtytshëm.”

– Mahatma Gandhi