SHARE

“Përmes tre metodave ne mund ta arrijmë mençurinë: Fillimisht, përmes reflektimit, i cili është më fisniku; së dyti, përmes imitimit, i cili është me i lehti; së treti, përmes përvojës, e cila është më e hidhura.”
“Kudo që shkon, shko me gjithë zemër.”

“Nëse e bën një gabim dhe nuk e përmirëson atë, ky pastaj mund të quhet vërtetë gabim.”

“Studioje të kaluarën nëse dëshiron ta definosh të ardhmen.”

“Heshtja është një mik i vërtetë që kurrë nuk tradhëton.”

“Muzika e prodhon një llojë të kënaqësisë pa të cilën nuk mund të i’a bëjë natyra njerëzore.”

“Në një vend të qeverisur mirë, varfëria është diçka e turpshme; Në një vend të qeverisur keq, pasuria është diçka e turpshme.”

Confucius