SHARE

“Dëshpërimi është çmimi të cilin e paguani për vetdijësim. Shiko thellë brenda jetës dhe gjithmonë do të gjesh dëshpërim.”

“E ëndërroj një dashuri e cila është më shumë se sa vetëm dëshira e dy personave për ta poseduar njëri – tjetrin.”

“Të dashurosh do të thotë të jesh vazhdimisht i shqetësuar për jetën dhe rritjen e tjetrit.”

“Për tu lidhur plotësisht me tjetrin, ne sëpari duhet të lidhemi me veten. Nëse ne nuk mund ta përqafojmë vetminë tonë, tjetrin do ta përdorim thjeshtë si mburojë kundër izolimit.”

“Njëri ndër paradokset më të mëdha të jetës është se vetdijësimi e ushqen ankthin.”

Irvin D. Yalom