SHARE

“Dhimbja dhe vuajtja janë kurdoherë të pashmangshme për një inteligjencë të lartë dhe një zemër të thellë.”

“Unë nuk e kuptoja se ajo qëllimisht i mbulonte ndjenjat e saja me sarkazmë; kjo zakonisht ishte zgjidhja e fundit e njerëzve të ndrojtur dhe të dëlirë në zemër, shpirtrat e të cilëve janë pushtuar vrazhdësisht dhe me këmbëngulje; dhe të cilët, deri në momentin e fundit, refuzojnë të heqin dorë nga krenaria dhe kanë frikë ti shprehin ndjenjat e veta tek ju.”

– Fyodor Dostoyevsky, “Shënime nga nëntoka”