SHARE

“Feja dhe nacionalizmi, njëlloj sikur çdo zakon dhe bindje tjetër, sado absurde dhe degraduese që mund të jenë, nëse ato arrijnë ta lidhin individin me të tjerët, shërbejnë si strehim për t’iu shmangur asaj që njeriu i frikësohet më shumë se çdo gjëje tjetër: izolimit.”

“Njeriu është e vetmja kafshë për të cilën ekzistenca e vet është një problem që që vet duhet ta zgjidh.”

“Dashuria është e vetmja përgjigje normale dhe e kënaqshme për problemin e ekzistencës njerëzore.”

– Erich Fromm