SHARE

“Lumturia është një pol, mjerimi është poli tjetër. Hareja është një pol, trishtimi është poli tjetër. Jeta qëndron tek të dyjat dhe jeta është më e pasur për shkak të këtyre dyjave. Një jetë e përbërë vetëm nga lumturia do të zgjerohet por nuk do të ketë thellësi. Një jetë e përbërë vetëm nga mjerimi do të ketë thellësi, por jo edhe gjerësi.

Një jetë e përbërë nga të dyja, nga lumturia dhe mjerimi është shumë dimensionale. Ajo lëvizë bashkarisht në të gjitha dimenzionet.”

“Një fëmijë është një rilindje e zotit. Ai duhet të respektohet dhe atij duhet t’i jepet çdo mundësi për tu rritur dhe për tu bërë jo ashtu siç do ti, por ashtu siç është potenciali i tij.”

– Osho