SHARE

“Ne mendojmë shumë dhe ndjejmë pak. Më shumë se për makineri, ne kemi nevojë për njerëzi; më shumë se zgjuarësi ne kemi nevojë për mirësi dhe butësi. Pa këto cilësi jeta do të jetë e dhunshme dhe çdo gjë do të humbet. “

“Trupi juaj i zhveshur duhet ti përkas vetëm atij që dashurohet në shpirtin tuaj të zhveshur.”

“Për të qeshur vërtetë, ju duhet ta kapni dhimbjen tuaj dhe të luani me të.”

“Ky është problemi me botën – ne të gjithë e përbuzim veten.”

“Pasqyra është miku im më i mirë sepse kur unë qaj ajo kurrë nuk më përqesh.”

Charlie Chaplin