SHARE

“Një grua e mirë është ajo e cila në mëngjes i shërben burrit të saj ashtu siç shërben një nënë, gjatë ditës e dashuron atë siç dashuron një motër dhe në mbrëmje e kënaqë atë ashtu siç di të kënaq një prostitutë.”

“Pushteti më i madh në botë është rinia dhe bukuria e një gruaje.”

“Për budallain librat janë të dobishëm po aq sa është e dobishme pasqyra për të verbërin.”

“Kur njëherë të filloni të punoni rreth diçkaje mos keni frikë nga dështimi dhe mos e braktisni atë. Njerëzit që punojn me sinqeritet janë më të lumturit.”

– Chanakya