SHARE

“Në libra, ne kurrë nuk gjejmë asgjë tjetër pos vetes tonë. Çuditërisht kjo na jep kënaqësi të madhe dhe ne pastaj themi se autori është një gjeni.”

“Toleranca bëhet krim kur aplikohet tek djallëzorja.”

“Ai që dashuron më së shumti është inferior dhe duhet të vuajë.”

“Kjo ishte dashuri në shikim të parë, dashuri e përjetshme: një ndjenjë e panjohur, e pa shpresuar më parë, e papritur – ajo e mori të gjithë posedimin e tij dhe ai e kuptoi, me habi të gëzuar, se kështu do të ishte për të gjithë jetën.”

“Një e vërtetë lënduese është shumë më e mirë se sa një gënjeshtër e dobishme.”

– Thomas Mann