SHARE

“Njerëzit e mirë nuk kanë nevojë për ligje për të vepruar me përgjegjësi, përderisa njerëzit e këqinjë do të gjejnë një mënyrë ti shmangur ato.”

“Tërbimi i dashurisë është më i madhi nga të gjitha bekimet e parajsës.”

“Shprehitë njerëzore rrjedhin prej tre burimeve kryesore: dëshira, emocioni dhe njohja.”

“Ekzistojnë tre klasa të njerëzve: ata që e duan mençurinë, ata që e duan nderin dhe ata që e duan përfitimin.”

“Kurrë nuk duhet ta nderoni njeriun më shumë se sa të vërtetën.”

“Objekti i edukimit është të na mësojë ta duam atë që është e bukur.”

Platoni