SHARE

“Pavarësisht se sa shumë fjalë të shenjta lexoni ose flisni, çfarë të mire do të kenë nëse nuk vepron i bazuar në to?”

“Mos beso në diçka vetëm sepse e ke dëgjuar atë. Mos beso në diçka vetëm sepse ajo është folur e përfolur nga shumë njerëz. Mos beso në diçka vetëm sepse ajo është gjetur e shkruar në librat religjioz. Mos beso diçka vetëm mbi autoritetin e mësuesëve tuaj ose të më të vjetërve. Mos besoni në tradita vetëm sepse ato janë bartur gjeneratë  pas gjenerate.

Vetëm pas observimit dhe analizimit, kur e shihni se ndonjë gjë pajtohet me arsyen dhe është e favorshme për të mirën e dikujt dhe të mirën e të gjithëve, atëherë pranoje atë dhe jeto sipas saj.”

“Nëse vërtetë e doni veten, ju nuk do të mundeni kurrë ta lëndoni dikë tjetër.”

– Gautama Buddha