SHARE

“Rinia është e bukur sepse ajo e ka aftësin për ta parë të bukurën. Kushdo që e ruan aftësinë për ta parë të bukurën nuk plaket kurrë.”

“I gjithë kuptimi i jetës është se ajo ndalon.”

“Ju s’keni nevojë të largoheni nga dhoma e juaj. Rrini i ulur në tryzën tuaj dhe dëgjoni. Madje as mos dëgjoni, thjesht prisni, qetësisht, heshtur dhe në vetmi. Bota bujarisht do ta ofrojë veten e saj tek ju për tu demaskuar. Ajo s’ka mundësi tjetër. Ajo do të rrokulliset në ekstazë para këmbëve tuaja.”

“Unë e kam ndjenjën e vërtetë të vetvetes vetëm atëherë kur jam padurueshmërisht i palumtur.”

– Franz Kafka