SHARE

“Jeta vazhdon tutje, pavarësisht nesë ne veprojm si qyqarë apo si heronjë. Jeta s’ka asnjë diciplinë tjetër për të imponuar përveç se për ta pranuar jetën pa mëdyshje.

Çdo gjë para së cilës i mbyllim syt, çdo gjë prej së cilës ikim, çdo gjë që e mohojmë, e denigrojmë ose e përçmojmë, shërben për të na mposhtur neve në fund.

Ajo që duket e ndyrë, e dhimbshme dhe djallëzore, mund të bëhet një burim i madh i bukurisë, kënaqësisë dhe forcës, nëse me të përballemi me mendje të hapur. Secili moment është i art për atë që e ka vizionin për ta njohur atë si të tillë.”

Henry Miller