SHARE

“Miqësia është gjithmonë një përgjegjësi e ëmbël. Asnjëherë një mundësi.”

“Dhimbja e juaj është thyerja e guacës e cila e kufizon aftësin tuaj për të kuptuar.”

“Më mbani larg nga mençuria që nuk qanë, nga filozofia që nuk qesh dhe nga madhështia që nuk përkulet para një fëmije.”

“Bujaria është të japësh më shumë se sa që ke dhe krenaria është të marrësh më pak se sa që ke nevojë.”

“Një dije e pakët që vepron është pafundësisht më e vlefshme se sa një dija e madhe përtace.”

“Gjeneratat e ardhshme barazinë do ta mësojnë nga varfëria dhe dashurinë nga mjerimi.”

– Kahlil Gibran