SHARE

“Burimi më i madh i mësimit janë klientët e juaj të pakënaqur.”

“Software-i është një kombinim i mrekullueshëm mes artistikes dhe ingjinieris.”

“Ne e bëjmë të ardhmen të qëndrushme kur investojmë tek të varfërit, jo kur insistojmë në vuajtjen e tyre.”

“Mësuesi më i mirë është shumë interaktiv.”

“Njerëzit gjithmonë i frikësohen ndryshimit. Njerëzit kishin frik edhe nga elektriciteti në fillim kur ai u zbulua. Njerëzit kishin frik nga qymyrguri, ata kishin frikë edhe nga makinat me djegie të brendshme. Injoranca gjithmonë do të ekzistojë. Injoranca e shkakton frikën.”

– Bill Gates