SHARE

“Ke kujdes se me çka i ujit ëndërrat e tua. Ujiti ato me brengosje dhe frikë dhe do të prodhoni barëra të cilat do të ta ngulfasin jetën nga ëndërrat e tua. Ushqeji ato me optimizëm dhe zgjidhje dhe do të kultivoni sukses. Gjithmonë vëzhgo për mënyra të cilat do të shndërrojnë një problem në një mundësi për sukses.”

“Nëse një person të duket i dobët, mos e flak tutje atë. Zgjojeni atë me fjalët e juaja, përmirësojeni atë me punë, shlyejeni dëmin e tij me mirësin tuaj. Mos e flakni tutje atë; flakeni tutje dobësin e tij.”

“I mençur është ai njeri që e di se çka nuk di.”

“Për ti kuptuar limitet e një gjëje, dëshiroje atë.”

– Lao Tzu