SHARE

“Zhgënjimi im më i madh është që unë besoj se ne që kemi kaluar nëpër luftë dhe kemi tentuar të shkruajmë për të, mbi përvojën e luftës, jemi bërë lajmëtar. Ne e kemi dhënë mesazhin, por prap asgjë s’ka ndryshuar.”

“Indiferenca, për mua, është mishërimi i djallëzores.”

“E kundërta e dashurisë nuk është urrejtja por indiferenca.”

“Dikush që e urren një grup të caktuar do të përfundoj duke i urrejtur të gjithë – dhe në fund, duke e urrejtur edhe veten.”

– Elie Wiesel