SHARE

“Të sundosh është e lehtë. Të qeverisësh është e vështirë.”

“Pak njerëz e kanë imagjinatën për të vërtetën.”

“Nëse Zoti do të më dëshironte ndryshe, ai edhe do të më krijonte ndryshe.”

“Asgjë nuk tregon më shumë për karakterin e njeriut se sa ajo që atë e bënë të qesh.”

“Për aq kohë sa i besoni vetes, ju do të dini si të jetoni.”

“Të qenurit dëshmitar i dy të dashuruarve është një spektakël vetëm për zotërat.”

Johann Wolfgang von Goethe