SHARE

“Një fitimtar është një ëndërrimtar që nuk është dorëzuar kurrë.”

“Kanë ekzistuar shumë momente të errëta kur besimi im të njerëzimin është testuar rëndëm por kurrë kam mundur të i’a dorëzoj veten dëshpërimit. ”

“Dhe përderisa ne e lëmë dritën tonë të shkëlqejë, në mënyrë të pavetëdijshme ne i lejojmë edhe të tjerët për ta bërë këtë. Përderisa na jemi të çliruar nga frika jonë, prezenca jonë automatikisht i çliron edhe të tjerët.”

“Unë kurrë nuk jam brengosur shumë për çmime personale. Një person nuk bëhet kurrë ushtar lirie duke shpresuar se do të fitojë çmime.”

Nelson Mandela