SHARE

“Do të ju tregoj se çfarë do të bëjë dhe çfarë nuk do të bëjë. Unë nuk do ti shërbej asaj të cilës nuk i besoj më, pavarësisht nëse ajo është shtëpia ime, atheu apo Kisha ime.”

“Ju më bëtë të u’a rrëfej frikën të cilën e kam. Por unë gjithashtu do të ju tregoj edhe nga çka nuk frikësohem.  Unë s’kam frikë të jem vetëm, të refuzohemm për dikë tjetër ose të lë çkado që duhet të lë. Dhe unë nuk kam frikë të bëjë gabime, madje edhe gabime të mëdha, gabime që zgjatin për tërë jetën dhe ndoshta po aq gjatë sa edhe vetë përjetësia.”

–  James Joyce