SHARE

“Qëllimi i jetës nuk është për të qenë i lumtur. Qëllimi është të jesh i dobishëm, të jesh i ndërshëm, të jesh i mëshirshëm, të bësh dallimin që ke jetuar dhe ke jetuar mirë.”

“Lavdia e miqësisë nuk qëndron tek shtrëngimi i duarve, nuk qëndron as në buqëshjen e ëmbël e as në kënaqësin e shoqërimit; është inspirimi shpirtërorë që vjen kur e zbulon që dikush tjetër është duke besuar në ju dhe dëshiron që këtë ta bëjë nga miqësia.”

“Paqja i ka fitoret e saj, por ajo ka nevojë për gra dhe burra të guximshëm për ta fituar atë.”

“Kurrë asgjë e madhe nuk është arritur pa entuzizëm.”

– Ralph Waldo Emerson