SHARE

“Unë dua të shijoj dhe të triumfoj në secilën ditë dhe kurrë të mos kem frikë për të provuar dhimbje; dhe të mos e mbyll kurrë veten brenda bërthamës së mpirë të pandjeshmërisë ose të ndalojë së kritikuari jetën dhe të zgjedhë rrugët e lehta. Unë dua të mësojë dhe të mendojë; të mendojë dhe të jetojë; të jetojë dhe të mësojë; gjithmonë këtë, më një depërtim të ri, me një kuptim të ri, me një dashuri të re.”

“Ajo që më tmerron më së shumti  është idea e të qenurit e padobishme: e edukuar mirë, shumë premtuese, dhe duke u venitur drejt moshës mesatare indiferente.”

“Unë jam xheloze ndaj atyre që mendojnë më thellë, që shkruajnë më mirë, që vizatojnë më mirë, që shikojnë më mirë dhe që dashurojnë më mirë se unë.”

– Sylvia Plath, “Ditarët e pashkurtuar të Sylvia Plath”