SHARE

“Unë dëgjoj dhe harroj. Unë shoh dhe kujtoj. Unë bëjë dhe kuptoj.”

“Muzika e prodhon një lloj të kënaqësisë pa të cilën natyra njerëzore nuk i’a del dot.”

“Të jesh i pasur dhe i nderuar në një shoqëri të padrejtë është turp.”

“Njeriu superior mendon gjithmonë për virtyte. Njeriu i zakonshëm më shumë mendon për rehati.”

“Kurrë mos i jepni një shpatë atij që nuk di të vallëzojë.”

“Njeriu fisnik i thekson cilësitë e mira tek të tjerët dhe nuk i nxjerr shumë në pah ato të këqijat. Ndërsa inferiori e bënë të kundërtën.”

Confucius