SHARE

“Nëse i kupton të tjerët je i mençur,
Nëse e kupton veten je i ndriçuar.

Nëse i tejkalon të tjerët je i pushtetshëm,
Nëse e tejkalon veten je i fortë.

Nëse di si të kënaqësh je i pasur,
Nëse mund të veprosh me energji, ti ke vullnet.

Nëse nuk i humbet objektivat, ti mund të jesh i qëndrushëm,
Nëse vdes pa asnjë disfatë, ti do të jesh i përjetshëm.”

Lao Tzu