SHARE

“Limitet e gjuhës time janë limitet e botës time.”

“Trupi i njeriut është fotografia më e mirë e shpirtit të tij.”

“Vdekja nuk është një ngjarje në jetë: ne nuk jetojmë për ta provuar vdekjen.”

“Budallallëqet tona më të mëdha mund të jenë shumë të mençura.”

“Bota është tërësia e fakteve dhe jo e sendeve.”

“Filozofia nuk është nje teori por një aktivitet.”

“Për dikë që është vërtetë religjioz, asgjë nuk është tragjike.”

Ludwig Wittgenstein