SHARE

“Nuk ekziston mjerimi e as lumturia në këtë botë; ekziston vetëm krahasimi i njërës gjendje me tjetrën, asgjë më shumë. Ai që e ka përjetuar pikëllimin më të thellë është më i afti për ta provuar edhe lumturinë supreme. Ne duhet ta ndjejm vdekjen, Morrel, për të mundur pastaj ta vlerësojm kënaqësin e jetës.

Prandaj, jetoni dhe bëhuni të lumtur, njerëz të dashur të zemrës time, dhe kurrë mos harroni se deri në ditën kur Zoti të vendos ta çliroj të ardhmen për njerëzit, e gjithë mençuria njerëzore përbëhet nga këto dy fjalë: Prit dhe shpreso.”

– Alexandre Dumas